Help 2 Help

”LET US HELP YOU DO IT RIGHT – A B2B LANDING PAGE”

Projektet er fra foråret 2015.

Dette var sloganet til konceptet udarbejdet for Hel2help. Produktet blev en ny og mere minimalistiske landing page, en ny professionel B2B side og en promotions video, for at de kunne styrke relationen til B2B og for at øge deres kendskabsgrad.

User research

Jeg varetog planlægningen af brugerundersøgelserne. Dette projekt er baseret på forskellige expert-interviews med NGO medarbejdere samt med virksomheder om deres forhold til velgørenhedsarbejde.

landingpage

help2help b2b page